mig8

Puzzle Games

2022-9-11 Hit: 5745

mig8

  • Version:V 746.0
  • Size:20 MB
  • Category:qh88, qh88
  • Publish Date:2022-09 Requirements:android
  • Chơi game
    Nếu ngời chi mỗi vng sử dụng 8 chip ể tiến hnh ặt cợc, vậy th xc suất ginh chiến thắng của bạn vo khoảng 43,2%, m tỉ lệ ha vốn nằm trong tầm 48,7% v tỉ lệ thua khoảng 8,1%. Nếu mỗi lần ặt cợc m bạn chỉ c thể thắng ợc 1 chip, với phng php ny th bạn thắng tuy t nhng tỉ lệ lại cao hn. Cần phải lu l nếu chi theo kiểu ny cc bạn phải c thời gian v sự kin tr.
    mig8 hình ảnh : mig8 mig8 mig8 mig8 mig8